< Tillbaka

Hantera dokument i ett dokumentbibliotek

Du kan välja att skapa mappar och dokument direkt från ditt dokumentbibliotek genom att klicka på ”Nytt”. Om du redan har färdiga dokument och mappar på en annan plats klickar du istället på ”Ladda upp” för att lägga in dem i ditt dokumentbibliotek.

Om du klickar på de tre prickarna intill ett dokument i ditt dokumentbibliotek får du möjlighet att exempelvis öppna, ladda ned eller byta namn på dokumentet. Du kan även välja att dela dokumentet med dina kollegor eller externa samarbetspartners, begränsa åtkomsten för dokumentet eller se dokumentets versionshistorik.