< Tillbaka

Hur filtrerar jag personsöken?

För att filtrera personsöken börjar du med att redigera webbdelen personsök.

För att se vilken typ av information som finns tillgänglig att filtrera på klickar du på ”Debug”.

I vårt exempel nedan hittar vi bland annat att fälten companyName, displayName och department är ifyllda. Det ser du genom att de är grönmarkerade och har annan information än ”null”.

Nu när vi vet vilka fält som är möjliga att filtrera på, kan vi gå ur debug-läget igen genom att klicka på ”People” igen.

I fältet ”Filter Parameter Value” skriver du i de värden du vill filtrera på. I exemplet nedan har vi fyllt i att företagsnamnet ska vara Sension, och avdelningstillhörighet HR.

Webbdelen filtreras nu på dina valda värden.

Vill du läsa mer om några vanliga kodsträngar som du kan använda dig av i personsöken? Se vår artikel om det här.