< Tillbaka

Vanliga kodsträngar

Filtrering

companyName eq ’Företagsnamn’: filtrerar på valt företagsnamn
department eq ’Avdelningsnamn’: filtrerar på valt avdelningsnamn
accountEnabled eq true: filtrerar på endast aktiva konton
displayName eq ’Förnamn Efternamn’: filtrerar på ett specifikt namn

Sortering

displayName: sorterar i bokstavsordning
displayName DESC: sorterar i omvänds bokstavsordning
companyName: sorterar i företagens bokstavsordning