< Tillbaka

Inställningar

Vill du visa upp kommande händelser, event eller liknande för alla som har tillgång till siten är det webbdelen Händelser du ska välja. Klicka på ”Redigera webbdel” för att ställa in vad som ska visas. Panelen visas längst till höger på sidan och har flera olika val.

 • Källa: välj vart händelserna ska hämtas ifrån bland nedan alternativ
  – Händelselista på den här webbplatsen: välj en specifik lista på den sida du befinner dig vid redigeringen
  – Den här webbplatsen: webbplatsen du befinner dig på vid redigeringen
  – Den här webbplatssamlingen: den hierarki av webbplatser som den sida du befinner dig på vid redigeringen tillhör
  – Alla webbplatser i navet: alla webbplatser som finns kopplade till din hubbsida
  – Alla webbplatser: alla aktiva webbplatser
  – Markera webbplatser: välj en eller flera webbplatser
 • Kategori: välj vilken kategori av händelser som ska visas (exempelvis möten, födelsedagar eller alla)
 • Datumintervall: välj att endast visa händelser som inträffar inom den kommande veckan, inom de kommande två veckorna eller liknande
 • Layout: välj den layout som bäst passar sidan och det tänkta innehållet
 • Visa följande objekt samtidigt: välj hur många händelser som ska visas i flödet. Finns det fler kommande händelser än det valda antalet kan man enkelt navigera till en samlingssida för händelser genom att klicka på ”Visa alla”.
 • Aktivera målgruppsanpassning: använd knappen för att slå på eller av denna funktion. Är den påslagen får du möjlighet att välja vilka målgrupper som ska se händelser du lägger till
 • Visa händelsebilder: använd knappen för att slå på eller av denna funktion