< Tillbaka

Inställningar

Vill du addera ett nyhetsflöde på din sida är det webbdelen Nyheter du ska välja. Klicka på ”Redigera webbdel” för att ställa in nyhetsflödet så som du vill ha det. Panelen visas längst till höger på sidan och har flera olika val.

 • Nyhetskälla: välj vart nyheterna ska hämtas ifrån bland nedan alternativ
  – Den här webbplatsen: webbplatsen du befinner dig på vid redigeringen
  – Alla webbplatser i navet: alla webbplatser som finns kopplade till din hubbsida
  – Markera webbplatser: välj en eller flera webbplatser
  – Rekommenderas för aktuell användare: webbplatser kopplade till enskilda användare visas per automatik
 • Visa rubrik och kommandon: använd knappen för att slå på eller av denna funktion
 • Layout: välj den layout som bäst passar sidan och det tänkta innehållet
 • Antal nyhetsinlägg som ska visas: välj det antal nyheter du vill ska visas i ditt flöde. Finns det fler nyheter än det valda antalet kan man enkelt navigera till en samlingssida för nyheter genom att klicka på ”Visa alla”.
 • Visa antal visningar: använd knappen för att slå på eller av denna funktion
 • Visa författare: använd knappen för att slå på eller av denna funktion
 • Visa första publiceringsdatum: använd knappen för att slå på eller av denna funktion
 • Filtrera: välj eventuella filter och fyll i tillhörande fält
 • Ordna: klicka på ”markera nyheter att ordna” för att ändra ordningen på dina nyheter. Vill du att de ska visas efter publiceringsdatum behåller du ”Automatiskt”.