< Tillbaka

Hur laddar jag upp ett nytt dokument?

För att ladda upp ett nytt dokument i ledningssystemet behöver du börja med att navigera till rätt processida och dokumentbibliotek.

I menyn precis ovanför ditt dokumentbibliotek klickar du på ”Ladda upp”. Om du vill ladda upp ett dokument så väljer du ”Filer”. Du får då upp en ruta där du kan bläddra på din lokala dator för att hitta rätt fil.

När du valt ditt dokument hamnar det i biblioteket och kräver troligtvis att du fyller i viss information om dokumentet (detta kan variera beroende på vad ni som företag valt att ha som tvingande respektive frivilliga fält). Detta ser du genom att vissa fält blir gula och på så vis varnar för att obligatorisk information saknas.

För att ange den obligatoriska information markerar du dokumentet genom att klicka i den lilla cirkeln till vänster om dokumentnamnet. Därefter klickar du på ”i” längst till höger i menyraden ovanför dokumentbiblioteket.

Till höger i webbläsaren öppnas nu ett fönster med alla fält som finns i ert ledningssystem. De fält som är tvingande tydliggörs med en röd stjärna (*). Välj de alternativ som passar bäst. Dina val sparas automatiskt.

När alla tvingande fält är ifyllda visas informationen och de gula varningarna försvinner.