< Tillbaka

Hur skapar jag ett nytt dokument i ledningssystemet?

För att skapa ett nytt dokument direkt i ledningssystemet börjar du med att navigera till rätt process och dokumentbibliotek. I menyraden ovanför dokumentbiblioteket klickar du på ”New”/”Nytt” och väljer den dokumenttyp som passar ditt behov bäst. Har ni Wordmall(ar) som ska användas i ledningssystemet så väljer du denna.

Ditt nya dokument öppnas i webbläsaren där du har möjlighet att fylla dokumentet med det du önskar. Dokumentet sparas automatiskt.

När du är färdig hamnar dokumentet i biblioteket och kräver troligtvis att du fyller i viss information om dokumentet (detta kan variera beroende på vad ni som företag valt att ha som tvingande respektive frivilliga fält). Detta ser du genom att vissa fält blir gula och på så vis varnar för att obligatorisk information saknas.

För att ange den obligatoriska information markerar du dokumentet genom att klicka i den lilla cirkeln till vänster om dokumentnamnet. Därefter klickar du på ”i” längst till höger i menyraden ovanför dokumentbiblioteket.

Till höger i webbläsaren öppnas nu ett fönster med alla fält som finns i ert ledningssystem. De fält som är tvingande tydliggörs med en röd stjärna (*). Välj de alternativ som passar bäst. Dina val sparas automatiskt.

När alla tvingande fält är ifyllda visas informationen och de gula varningarna försvinner.