< Tillbaka

Hur godkänner jag ett dokument?

Som processägare behöver du godkänna alla dokument inom ditt område innan de publiceras. Du får en notis i Teams när du har något att godkänna. Du kan även se alla dina godkännandeförfrågningar direkt i godkännandeappen i Teams.

Öppna en godkännandeförfrågan genom att klicka på den. Du ser information om vem som skickat förfrågan, dennes kommentar samt en länk till dokumentet. När du har granskat informationen skriver du eventuellt in en kommentar och klickar på ”Approve” vid godkännande, ”Reject” vid nekande, eller ”Tilldela om” om du vill delegera godkännandet till någon annan.