< Tillbaka

Hur ändrar jag processträdet?

För att ändra i processträdet behöver du vara administratör i ert företags SharePoint. Kontakta oss om du är osäker på vem hos er som är administratör eller om du själv bör läggas till som administratör.

Börja med att gå till administratörsportalen för SharePoint. Denna hittar du genom att klicka på appfönstret längst upp till vänster.

Välj ”Administratör”. Hittar du inte denna kan du behöva klicka på ”Alla appar”.

Under administrationscenter, klicka på SharePoint.

Klicka på ”Fler funktioner” i vänstermenyn, och därefter ”Öppna” under den funktion som heter Termlagringsplats.

Gå till den nya termlagringsplatsen genom att klicka på texten.

Öppna upp ert processträd genom att klicka på ”SensionProcess” och därefter ”Process”.

Genom att klicka på de tre prickarna intill en rubrik eller process ser du vilka alternativ som finns. Här kan du bland annat byta benämningar på rubriker (ej processer) eller ändra i vilken ordning processerna ska visas i processträdet.