Avtalshantering i SharePoint

Kontroll skapar trygghet

Avtalshantering i SharePoint – säker och effektiv hantering av era avtal sparar både tid och pengar. Med Sension avtalshantering får ni ett lätthanterligt system och en säker lagringsplats för alla era avtal. Vår lösning för avtalshantering är baserad på SharePoint. Utöver grunden i Microsoft 365 och SharePoint har vi adderat funktioner, bättre struktur och effektiva automationer som gör systemet mer komplett. Det finns dessutom stora möjligheter att anpassa systemet efter just er verksamhet så att ni enkelt kan sortera, filtrera eller gruppera på (för er) viktiga attribut och information.

Eftersom att många företag idag använder Microsoft 365 behöver inte steget till vår lösning för avtalshantering bli särskilt stort. Det är ett och samma konto som används för att logga in oavsett vart du befinner dig, och det är enkelt att känna igen utseende och funktionalitet. Det innebär även att det endast är ett konto som behöver säkras upp (med exempelvis multifaktorautentisering) – företagets vanliga Microsoft 365-konton.

Några funktioner som ofta efterfrågas är att det automatiskt skickas ut påminnelser per mail när avtal är på väg att gå ut och behöver åtgärdas, att det är enkelt att sätta olika behörighetsnivåer i systemet, samt att det är enkelt
att överblicka avtal. Alla dessa funktioner, tillsammans med en hel del annat, finns tillgängliga i Sension avtalshantering i SharePoint.

Hantera avtal säkert

Överblicka avtal

Agera i tid

Avtalshantering i SharePoint

Alla avtal samlade som ni vill

Såsom SharePoint och vår lösning för avtalshantering samverkar, finns stor flexibilitet kring uppbyggnad och design.

Frågor?

Vi berättar gärna mer om våra tjänster och hur vi kan hjälpa er att digitalisera och effektivisera er organisation.
Kontakta oss för att diskutera vad vi kan göra för just er.