Mina tjänsteresor

Flexibilitet och säker åtkomst

Ska du ut och resa i tjänsten så behöver du komma åt information på samma sätt som om du satt på kontoret. Du vill helst inte behöva tänka på olika brandväggar och säkerhetsrisker utan vill känna dig trygg med att logga in från alla världens länder.

För att det ska vara enkelt för dig som resenär så har vi skapat en applikation där du kan administrera din resa genom att ange vilka datum och vilka länder du ska besöka och därmed få dessa ”upplåsta” för åtkomst av företagets resurser. Upplåsningen sker bara under den tid som du satt i applikationen och kommer därefter att stängas för inloggning när tiden som du angivit har passerats.

Åtkomst gäller bara inloggningsmöjligheter i Microsoft Entra, access till företagets resurser styrs av andra åtkomstregler.

Applikationen möjliggör att det blir en enkel redigering för den enskilde resenären och ger administratören en bra överblick över företagets totala resor.

Systemet utnyttjar Microsoft Entra åtkomstprinciper och är uppbyggd i en modern web-applikation med enkla och självförklarande gränssnitt.

Så fungerar det

Conditional access, eller på svenska ”villkorsstyrd åtkomst”, är ett begrepp för att styra en användares accessrättgheter i Microsofts nätverk. Det ger företaget hög kontroll över hur användare får åtkomst till företagets data.

Applikationen skapar åtkomstprinciper i Microsoft Entra baserat på de inställningar som görs. De villkorsstyrda åtkomstprinciperna ger stor flexibilitet men innebär att man noggrant måste planera konfigurationen, applikationen ger den tryggheten.

Förutsättningar

säkerhet

Skapa enkelt en ny resa

För att skapa en ny resa fyller du enkelt i datumen som du tänker åka och komma hem på. Därefter väljer du vilka länder du ska besöka med hjälp av listan av tillåtna länder. Spar sedan resan.

Det går även att göra ändringar i en befintlig resa utifall det behövs. 

När datumet infaller så låses inloggningsmöjligheten upp för respektive land som du valt.

Vid hemkomst låses åtkomsten till företagets resurser  automatiskt igen och resan raderas.

Tekniken kallas ”villkorsstyrd åtkomst” vilket beskrivs lite mer nedan.

Fördjupning!

Läs mer om villkorsstyrd åtkomst på Microsofts hemsidor.

Frågor?

Vi berättar gärna mer om våra tjänster och hur vi kan hjälpa er att digitalisera och effektivisera er organisation.
Kontakta oss för att diskutera vad vi kan göra för just er.