Visselblåsarsystem

Anonymitet och trygghet

Ett visselblåsarsystem måste vara inrättat senast den 17 juli 2022 för verksamhetsutövare med fler än minst 250 anställda, och den 17 december 2023 för verksamhetsutövare med 50-249 anställda.

Den 17 december 2021 trädde lagen om stärkt skydd för visselblåsare i kraft. Utöver det stärkta skyddet för visselblåsare, innebär den nya lagen dessutom att verksamhetsutövare är skyldiga att inrätta interna rapporteringskanaler – eller ett visselblåsarsystem, som vi kallar det.

Systemet är till för att medarbetare och samarbetspartners ska kunna anmäla oegentligheter och missförhållanden som drabbat dem i deras arbete inom, eller i samarbete med, företaget. Det viktigaste kravet för denna typ av system är att den som anmäler har möjlighet att vara helt anonym.

Visselblåsarsystem

Trygga era medarbetare

Med vår lösning får ni ett system som implementeras på nolltid och där visselblåsarens anonymitet garanteras genom hela ärendeprocessen. När ett ärende rapporteras in i systemet skapas en unik kanal mellan företaget och den rapporterande där båda parter har möjlighet att ha fortsatt kommunikation.

Hos er som företag har ni en eller flera utvalda administratörer som kan logga in i systemet och hantera ärendet. Där har ni som en slags chatt med den som rapporterat ärendet. Den som har rapporterar ärendet får vid rapporteringen inloggningsuppgifter som kan användas för att komma direkt in i ärendet igen och fortsätta ha kontakt med er. Dessa inloggningsuppgifter genereras per automatik och kan inte kopplas till en specifik person.

Systemet är lika lättförståeligt och lätthanterligt för både visselblåsare och er som företag.

Frågor?

Vi berättar gärna mer om våra tjänster och hur vi kan hjälpa er att digitalisera och effektivisera er organisation.
Kontakta oss för att diskutera vad vi kan göra för just er.