< Tillbaka

Hur tillämpar jag mallen på en site i efterhand?

För att lägga på alla Sension-funktioner går du in på sidans inställningar, högst upp till höger, och väljer ”Använda en webbplatsmall”.

Under rubriken ”Från din organisation” väljer du någon av din organisations Sension-mallar för att aktivera alla funktioner. När du valt en Sension-mall installeras alla funktioner och applikationer på din sida, vilket tar några minuter. Under den här tiden kan sidan inte redigeras.

När du uppdaterar sidan efter några minuter ser du att din Sension-mall är tillämpad när sidan fyllts med webbdelar eller blir tom (beroende på vilken Sension-mall du valt), menyn har blivit centrerad och Sension-sidfoten har lagts till längst ner på sidan. I exemplet nedan har vi valt en tom Sension-mall.