Ledningssystem i SharePoint

Struktur skapar tydlighet

Det ska vara enkelt och tydligt för alla i organisationen att följa processer och styrdokument. Med vår nyckelfärdiga lösning för ledningssystem i SharePoint är förhoppningen att det blir just så.

Med en smart digital lösning för er dokumentation kring bland annat processer och styrdokument kommer ni att kunna jobba både smidigare och effektivare. Vår lösning för ledningssystem är, precis som våra andra verktyg, Microsoft 365-baserade.

För er som vana Microsoft-användare innebär det att ni kommer att känna igen bland annat funktioner och gränssnitt, och ni behöver bara logga in på ert vanliga konto för att komma åt ledningssystemet. Är ni inte vana vid Microsoft 365 sedan tidigare vågar vi lova att det är pedagogiskt och lättanvänt även för er.

Utöver grunden i Microsoft 365 (och framförallt SharePoint) har vi adderat funktioner och automationer för att göra ledningssystemet mer komplett. Några av de viktiga funktioner som finns i vår lösning för ledningssystem är automatiserade godkännandeflöden och godkännandeprocesser anpassade för Teams, vilket förenklar förändringar och tillägg i processer och dokument. Möjligheten att klassa och definiera dokument med egna attribut, i kombination med en global sökfunktion, gör det lätt att hitta rätt, snabbt.

Visualisera information

Ta kontroll över organisationen

Fatta välgrundade beslut

Ledningssystem i SharePoint

Ordning och reda på ert vis

Tillsammans hjälps vi åt att skapa ett ledningssystem som uppfyller era krav. Vår lösning har stor flexibilitet och går givetvis att anpassa efter er verksamhet.

Frågor?

Vi berättar gärna mer om våra tjänster och hur vi kan hjälpa er att digitalisera och effektivisera er organisation.
Kontakta oss för att diskutera vad vi kan göra för just er.