< Tillbaka

Ändra miniatyrbild

På intranätet kan man välja en layout på sitt nyhetsflöde där en bild syns. Denna bild kallas för en miniatyrbild. Miniatyrbilden i en nyhet väljs per automatik, men man kan även ändra denna vid behov.

När du skapat din nyhet, och innan du publicerar den, klickar du på ”Sidinformation” ovanför din nyhet.

Till höger på sidan får du nu upp ett fönster med sidinformation. Högst upp ser du den miniatyrbild som valts ut per automatik (det är alltså denna bild som kommer att synas i nyhetsflödet).

Vill du ändra miniatyrbilden klickar du på ”Ändra miniatyr” under bilden.

Du får då upp samma bilduppladdningsfönster som du får när du väljer bild till din nyhet. Här kan du fritt välja eller ladda upp en annan bild att använda som miniatyrbild. När du valt en bild klickar du på ”Lägg till bild”.

Miniatyrbilden i Sidinformationen är nu uppdaterad och du kan fortsätta med att publicera din nyhet.