< Tillbaka

Hur fungerar check in / check out?

Har man check in / check out på ett dokumentbibliotek så kan man enbart redigera dokument om man checkar ut dokumentet. Öppnar man ett dokument utan att ha checkat ut så kommer man till visningsläge. För att öppna dokumentet i redigeringsläge behöver man checka ut dokument först. Det är utcheckat så är det enbart den användaren som checkade ut dokumentet som kan redigera i det till dokumentet blivit incheckat igen.