< Tillbaka

Hur fungerar check in / check out?

Har man check in / check out på ett dokumentbibliotek så kan man enbart redigera ett dokument om man har checkat ut dokumentet. Öppnar man ett dokument utan att ha checkat ut så kommer man till visningsläge för dokumentet. För att öppna dokumentet i redigeringsläge behöver man checka ut dokument först. Det gör man genom att klicka på de tre prickarna för ett dokument, ”More” och ”Check out”.

Är dokumentet utcheckat så är det enbart den användaren som checkade ut dokumentet som kan redigera i dokumentet tills det har blivit incheckat igen.