< Tillbaka

Hur skickar jag ett dokument för godkännande med check in / check out?

Efter en ändring i ett dokument har gjorts och ska publiceras till en ny version måste det checkas in innan det går att skicka för godkännande. Det gör man genom att klicka på de tre prickarna för ett dokument, ”More” och ”Check in”.

Då kommer en ny dialogruta upp med hur man vill checka in dokumentet. Alternativet man vill välja är ”Minor version (draft)”, man vill inte välja ”Major version (publish)”.

Efter man har checkat in dokumentet skickar man in den för godkännande genom att markera det aktuella dokumentet i listan och väljer ”Skicka in för godkännande” och följer det flödet.