< Tillbaka

Hur ser jag en kommentar på dokumet?

För att granska kommentarer som har lagts till i olika versioner av ett dokument markerar du det aktuella dokumentet i listan och väljer alternativet ”Kommentarshistorik” i menyn.

Detta öppnar en ny dialogruta där varje publicerad version av dokumentet presenteras tillsammans med de kommentarer som skrevs in vid varje godkännandetillfälle.