< Tillbaka

Hur ser jag vart i processen ett inskickat dokument är?

För att följa upp var ett dokument befinner sig i godkännandeprocessen markerar du det aktuella dokumentet i listan och väljer alternativet ”Godkännandeflöde” i menyn.

Då öppnas en ny dialogruta som visar information om det valda dokumentet, inklusive dess nuvarande status. Statusen kan variera, exempelvis om dokumentet för närvarande är låst av en användare eller avvaktar godkännande från processägaren. Dessutom specificeras det vem som för närvarande har låst dokumentet, vem som är ansvarig för godkännandet, eller om det är systemet som utför ändringar.