< Tillbaka

Vad är ett processträd?

Processträdet är den hierarki av processer som syns under knappen ”Processer” på din startsida. Här hamnar alla de processer som ni skapat upp i en hierarki. Du kan välja att navigera till den process du är intresserad av antingen via det här processträdet eller från er processkarta, beroende på hur ni lagt upp strukturen i ert ledningssystem.