Nyhetsstatistik

Visste du att man kan följa upp hur många som läst en nyhet? Följ vår enkla guide.

Målgruppsanpassa nyheter

Vi fick in en fråga om hur man på ett smidigt sätt kan målgruppsanpassa nyheterna på intranätet – så därför har vi tagit fram en guide.