Visselblåsarsystem blir lagkrav 17 juli

Publicerat

Den 17 december 2021 trädde lagen om stärkt skydd för visselblåsare i kraft. Utöver det stärkta skyddet för visselblåsare, innebär den nya lagen dessutom att verksamhetsutövare är skyldiga att inrätta interna rapporteringskanaler – eller ett visselblåsarsystem, som vi kallar det. De interna rapporteringskanalerna behöver vara på plats den 17 juli 2022 för verksamhetsutövare med minst 250 anställda, och den 17 december 2023 för verksamhetsutövare med 50-249 anställda.

Säkerställ att ni har ett visselblåsarsystem på plats i tid! Vårt system implementeras snabbt och enkelt hos er. Boka gärna en kostnadsfri demo eller kontakta oss för mer information.

Fler
nyhetsinlägg